İlk 4 madde korunacak halk oyuna sunulacak!

MHPGenel Başkan Yardımcısı, TBMM Anayasa Komisyonu üyesi ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, partilerinin 100 maddeden oluşan anayasa değişikliğiyle neler getirilmek istendiğini SÖZCÜ’ye anlattı. Yıldız, MHP’nin hazırladığı anayasa tasarısında Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çelişen bir madde bulunmadığını söyledi. MHP’nin anayasanın ilk 4 maddesiyle vatandaşlığı düzenleyen 66. maddesinde değişikliğe karşı çıkacağını söyleyen Yıldız, yeni anayasada “özgürlüklerin asıl, kısıtlamaların istisna” olacağını belirtti.

“SADELEŞTİRİYORUZ”

Yıldız, darbe sonucu hazırlanan 1961 Anayasası’nın Kurucu Meclis, 1982 Anayasası’nın da Danışma Meclisi tarafından hazırlandığını hatırlattı. 1982 Anayasası’nda bugüne kadar 19 kez değişiklik yapıldı. Buna rağmen anayasanın bir türlü düzeltilemediğini belirten Yıldız, “Anayasamızın dili de bozuk” dedi ve şu örneği verdi: “Anayasada milletvekili yemin metni var. Bir yemin metni içinde 9 kez ‘ve’ diyoruz. İçinde 9 kez ‘ve’ olan yemin metni olur mu? Okurken bile yemin eden zorlanıyor. Hazırladığımız anayasada yemin metnini de düzeltiyoruz. Anayasanın mevcut dilini sadeleştiriyoruz, daha anlaşılır hale getiriyoruz. Buna ihtiyaç var.”

“HALK OYLAMALI”

Anayasanın sistematiğinin bozulduğunu öne süren Feti Yıldız, “Sivil, demokrat anayasa yapılması için halkımıza borcumuz var. Hazırladığımız anayasa 400 milletvekilinin oyu ile Meclis’ten geçse bile yine halk oyuna sunulmalı. Son sözü halkımız söylemeli” dedi.

Daha önce anayasa değişikliği için yapılan çalışmaları hatırlatan Yıldız şunları söyledi: “Anayasa Komisyonu’nda tüm partilerin bir araya geleceğini sanmıyoruz. 2011’de değişiklik çalışmaları yapılırken komisyonda partilerden eşit sayıda üye alınmıştı. Oysa böyle olmamalı, milletvekili sayısına göre, TBMM’deki temsil oranına göre anayasa değişikliği çalışmalarında siyasi parti temsilcisi bulunmalı. Anayasa Komisyonu’nda maddeler oy birliğiyle geçmeli. Ancak şu an oy birliğiyle karar çıkacağını sanmıyoruz. Nitelikli çoğunlukla kabul ya da ret oyu çıkmalı.”

MHP NELER ÖNERİYOR?

Feti Yıldız, MHP’nin hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifinde yer alan en önemli düzenlemeleri de şöyle sıraladı:

 Anayasadaki il esası korunacak. Bundan taviz verilmeyecek. Yani bölge, eyalet gibi sistemler anayasamıza giremeyecek.

– Cumhurbaşkanı yardımcılığı iki ile sınırlandırılacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığına seçimle gelinecek. Yani, atama ile değil, seçimi kazanan yardımcı olacak. Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine vekalet eden kişinin seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı olması esas olmalı.

Hükümet programı TBMM’ye sunulacak ve program Meclis’te okunacak.

– Milletvekili dokunulmazlığı yeni esaslara bağlanacak. Dokunulmazlık istismarı önlenecek.

TBMM Başkanı tarafsız olmalı. Tarafsızlığı nedeniyle itilaflarda arabuluculuk yapacak.

– TBMM İç Tüzüğü ile İnfaz Kanunu değiştirilecek.

 Merkez Bankası anayasal statüye kavuşturulacak.

– Kanun teklifleri Meclis’te daha kapsamlı bir biçimde tartışılacak. Komisyonlarda STK’lardan da görüş alınacak. Anayasa kısa, öz ve az maddeli olacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis’te Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Yazarımız Saygı Öztürk ve avukatımız İsmail Yılmaz ile görüştü. Anayasa hazırlığıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Anayasanın bu maddelerine dokunulmayacak

MADDE 1: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe’dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

MADDE 66: Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x